Get Adobe Flash player

zakup produktu

Funkcje produktu

Produkt spełnia zgodnie ze strategią marketingową określone funkcje. Po pierwsze spełnia funkcje techniczne, które odnoszą się do tych właściwości produktu, które określają cel i skuteczność stosowania produktu.  Można je podzielić na

a) funkcje podstawowe, które odnoszą się do tych właściwości produktu, których celem jest rozróżnienie kategorii produktu, np. podstawową funkcją proszku do prania jest usuwanie brudu z pranych rzeczy, a zegarka odmierzanie czasu; ponadto każdy produkt zaliczany do określonej kategorii wypełnia te same funkcje podstawowe; natomiast różne produkty mogą jednak wypełniać je w różnym stopniu – mówimy wówczas o różnej funkcjonalności i wydajności produktu.

b) funkcje pomocnicze, które są powiązane z podstawową funkcją produktu przykładowo dodatkową funkcją proszku do prania może być nadawanie miękkości pranym rzeczom; inne funkcje dodatkowe produktów to przykładowo funkcja estetyczna, ergonomiczna itd.

c) funkcje prawne natomiast odnoszą się do tych właściwości produktu, które przyczyniają się do spełniania wymagań prawnych stawianych produktowi, np. pasy bezpieczeństwa w samochodzie

d) funkcje ekonomiczne produktu natomiast odnoszą się do obniżenia kosztów zakupu i użytkowania produktu, np. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez pralkę, skrócenie czasu cyklu prania, zmniejszenie wysiłku przy prasowaniu, itd.

e) funkcje integracyjne, dotyczą wpływu zakupu produktu na integrowanie nabywcy z jego środowiskiem społecznym, przy uwzględnieniu mody, konwencji i aspiracji dotyczących statusu i/lub nakazów i zwyczajów społecznych