Get Adobe Flash player

zadania reklamy

Metody ewaluacji określonych zadań reklamy

Poza metodami ewaluacji skuteczności reklamy, istnieją także metody ewaluacji określonych zadań reklamy. Jest to na przykład świadomość konsumentów. Potencjalni konsumenci są proszeni w tej metodzie ewaluacji, o podanie przykładów produktów określonej kategorii. Środek przekazu informacji w reklamie jest prezentowany potencjalnym konsumentom, a następnie prosimy ich o zidentyfikowanie marki, którą promowała dana reklama. Jeśli konsumenci rozpoznają daną markę i produkt, oznacza to, że dana reklama przykuwała uwagę, co jest jednym z zadań reklamowych. Oswojenie się konsumentów z marką, danym produktem jest niezbędne w osiągnięciu kolejnego zadania, którym jest nakłonienie konsumentów do zakupu danego produktu czy usługi. Kolejna metoda bazuje na postawie. Potencjalni konsumenci w tej metodzie, oceniają indywidualne produkty, bądź grupę produktów ze względu na emocje jaki czują używając ich, korzyści jakie wynikają z używania ich. Często można spotkać na ulicach miast osoby zachęcające do uczestnictwa w badaniu, za co dostaje się drobny upominek. W takim badaniu właśnie konsumenci oceniają produkty, które były reklamowane. Zamiar zakupu to kolejny wskaźnik, wykorzystywany przez kolejną metodę. Potencjalni konsumenci określają tutaj prawdopodobieństwo zakupu marki. Często odpowiedzi są podawane w skali od „zdecydowanie nie” do „zdecydowanie tak”. Badania rynku to kolejna metoda ewaluacji określonych zadań reklamy. W tej metodzie głównie monituje się zmiany sprzedaży przy różnej intensywności kampanii reklamowej i zastosowaniu rożnego budżetu. Wszelkie badania skuteczności reklam, czyli między innymi spełniania przez nie swoich zadań sprawiają, że można modyfikować kampanie reklamowe, ulepszać je, przez co uzyskiwać większe sukcesy i zyski.