Get Adobe Flash player

wymagania konsumenta

Wymagania dotyczące informowania konsumenta

Każdy kontrahent konsumenta, który pełni funkcję sprzedawcy rzeczy ruchomej, ewentualnie będący usługodawcą wykonującym na podstawie umowy o dzieło rzecz ruchomą (twórca tej rzeczy) ma obowiązek udzielić konsumentowi informacji na temat tego przedmiotu. Informacje te jednak muszę spełniać pewne wymogi.  Przede wszystkim muszą być jasne, zrozumiałe i pełne, a także nie mogą wprowadzać w błąd klienta. Co to znaczy? Konsument ma prawo wiedzieć z czego produkt jest złożony, jak został wykonany, jaka jest jego waga, pochodzenie. Ponadto informacje znajdujące się na przykład na etykiecie produktu nie mogą być nieprawdziwe. Nie powinny pomijać informacji. W przypadku podawania składu produktu, nie może producent pominąć jakichś składników albo napisać ich w sposób niezrozumiały, który fałszuje pewne przekonania. Nie może umieszczać na etykiecie informacji nieprawdziwych, podlega to pod paragraf karny. Poza tym informacje muszą być podane, nie można sprzedawać produktu bez informacji. Inną sprawą są produkty mięsne w masarniach, wędliny, które jednak w przypadku chęci klienta także powinny dawać informacje o produktach. W przypadku usługi, informacje te muszą dotyczyć całości transakcji, a więc warunków umowy która jest zawarta, a w szczególności jakości towaru, rzeczy ruchomej, która jest przedmiotem umowy czy dzieła. Podane informacje w umowie czy na etykiecie produktu, mają umożliwiać konsumentowi podjęcie decyzji o zawarciu umowy, czy o kupnie tego przedmiotu. Produkty sprzedawane w Polsce, powinny być podane w języku polskim, ewentualnie w zrozumiałej formie graficznej.