Get Adobe Flash player

synergia

Sponsorowanie strategii marketingowej

Aby wyjaśnić sens sponsorowania dla strategii marketingowej przedsiębiorstwa, należałoby najpierw wyjaśnić dobrze pojęcie sponsorowania.Sponsorowanie jest to angażowanie przez przedsiębiorstwo środków na przykład finansowych, rzeczowych, czy usług- we wspieranie różnorodnej działalności dla osiągnięcia określonych celów marketingowych. Te cele to na przykład poprawa wizerunku, rozpoznawalność marki, rozpoznawanie loga i marki. Podstawowymi cechami sponsorowania są obligatoryjne świadczenia wzajemne partnerów, postawienie przez sponsora do dyspozycji sponsorowanego ustalonych środków. Mechanizm oddziaływania sponsoringu odbywa się na zasadzie skojarzeń. Wzmacnia oddziaływanie pozostałych instrumentów i odwrotnie (efekt synergii). Sponsorowania nie należy utożsamiać z działalnością charytatywną lub mecenatem. Dlaczego sponsorowanie ma dobry wpływ na strategie marketingowe (reklamowe)? Przede wszystkim dlatego, że ludzie dobrze patrzą na marki, które sponsorują im rozrywki, umożliwiają relaks i zabawę. Ponadto będąc na imprezie, która jest fantastyczna i udana, która była sponsorowana przez pewną markę, odczuwa się pewną lojalność wobec marki, przyjemne odczucia wobec niej. Ponadto sponsorowanie według badań marketingowych przynosi duże efekty, wpływające na rozpoznawalność marki ale nie tylko. Notuje się przy sponsorowaniu dużych imprez, przykładowo chwilowy wzrost zapotrzebowania na produkty danej marki w rejonie gdzie odbyła się impreza. Przy akcjach sponsorowanych często też firma sponsorująca oferuje uczestnikom spróbowanie swoich produktów (piwa, coca coli itd.).

Kategorie