Get Adobe Flash player

strategia marketingowa

Co to jest strategia marketingowa?

Jak podaje J. Altkorn, strategia marketingowa w odniesieniu do określonego przedsiębiorstwa czy firmy, oznacza zestaw krótko i długoterminowych zasad oraz wytycznych postępowania, które mają za zadanie wyznaczyć ramy dla rynkowych działań operacyjnych tego przedsiębiorstwa”. Są to zatem problemy i komplikacje na jakie mogą napotkać przedsiębiorstwa i małe firmy, oraz ogół wytycznych, które mają odegrać kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji mających na celu polepszenie sytuacji firmy. Muszą pozostawać w zgodzie z wcześniej ustalonym planem działania przedsiębiorstwa.  Aby stworzyć strategię marketingową należałoby najpierw określić jak firma będzie kształtować pola rynkowej aktywności przedsiębiorstwa. Istnieje coś takiego jak opcje marketingowe firmy. Bowiem przedsiębiorstwo ma do wyboru cztery opcje ujęte przez specjalistę z zakresu marketingu Anstoffa. Po pierwsze jest to strategia penetracji rynku ma na celu zwiększenie sprzedaży wcześniej już oferowanego produktu na dotychczasowym rynku (który nie zdobył zbytniej popularności). Druga opcja to strategia rozwoju rynku, która polega przede wszystkim na wejściu z dotychczas produkowanymi produktami na nowe, wcześniej nie obsługiwane segmenty rynku, na rejony na którym produkt jeszcze nie zaistniał. Na przykład na rynek innego kraju, regionu kraju. Natomiast strategia rozwoju produktu polega na obsłudze dotychczasowego rynku przez przedsiębiorstwo, które oferuje nowy lub nieco zmieniony produkt. Ostatnia strategia to strategia dywersyfikacji działalności, która polega na tym, że na rynek wchodzi firma z nowym produktem. Dywersyfikacja może przebiegać poziomo bądź pionowo.

Po co działania marketingowe w firmie?

Działania marketingowe są podstawą do poprawnego funkcjonowania większych firm i przedsiębiorstw. W przypadku gdy działalność jest mała, nie świadczy wielu usług- reklamą może zająć się jedna osoba, właściciel interesu. Jednakże gdy firma ma wiele zobowiązań a właściciel wiele rzeczy na głowie, ponadto zatrudnia wiele osób, chce nawiązywać większe kontrakty, albo produkuje produkty, które mają dotrzeć do wielu odbiorców – strategia marketingowa ma ogromne znaczenie, jest wręcz niezbędna. Co ma na celu taka strategia marketingowa? Strategia marketingowa ma mieć swój początek już na etapie tworzenia produktów. Nie wystarczy rozpocząć działań reklamowych w chwili gdy już mamy magazyny pełne produktów. Należy zacząć działać już w etapie tworzenia. Zacznijmy od tego, że należy wykonać badanie rynku, które ukaże nam jak duże zapotrzebowanie ma rynek na produkt którego produkcją chcemy się zająć. Dzięki temu nie popełnimy błędu i nie wyprodukujemy tego, na co za żadne skarby nie będzie popytu. Kolejno należy działać na etapie tworzenia opakowań, etykiet, na etapie projektowania wyglądu produktów. Produkt musi bowiem odpowiadać upodobaniom konsumentów, oni muszą chcieć mieć taki produkt. Szczególnie ma to swoje znaczenie w branży odzieżowej i obuwniczej. Ubrania nie mogą być staromodne i niemodne. Muszą być takie jakich konsumenci oczekują. Po wyprodukowaniu przedmiotu produkcji, następuje etap związany z reklamowanie, dystrybucją i sprzedażą. Tutaj marketingowe działania mają sens z tego względu, że sam produkt nie wystarczy, trzeba zachęcić społeczeństwo aby go kupiło.

Sponsorowanie strategii marketingowej

Aby wyjaśnić sens sponsorowania dla strategii marketingowej przedsiębiorstwa, należałoby najpierw wyjaśnić dobrze pojęcie sponsorowania.Sponsorowanie jest to angażowanie przez przedsiębiorstwo środków na przykład finansowych, rzeczowych, czy usług- we wspieranie różnorodnej działalności dla osiągnięcia określonych celów marketingowych. Te cele to na przykład poprawa wizerunku, rozpoznawalność marki, rozpoznawanie loga i marki. Podstawowymi cechami sponsorowania są obligatoryjne świadczenia wzajemne partnerów, postawienie przez sponsora do dyspozycji sponsorowanego ustalonych środków. Mechanizm oddziaływania sponsoringu odbywa się na zasadzie skojarzeń. Wzmacnia oddziaływanie pozostałych instrumentów i odwrotnie (efekt synergii). Sponsorowania nie należy utożsamiać z działalnością charytatywną lub mecenatem. Dlaczego sponsorowanie ma dobry wpływ na strategie marketingowe (reklamowe)? Przede wszystkim dlatego, że ludzie dobrze patrzą na marki, które sponsorują im rozrywki, umożliwiają relaks i zabawę. Ponadto będąc na imprezie, która jest fantastyczna i udana, która była sponsorowana przez pewną markę, odczuwa się pewną lojalność wobec marki, przyjemne odczucia wobec niej. Ponadto sponsorowanie według badań marketingowych przynosi duże efekty, wpływające na rozpoznawalność marki ale nie tylko. Notuje się przy sponsorowaniu dużych imprez, przykładowo chwilowy wzrost zapotrzebowania na produkty danej marki w rejonie gdzie odbyła się impreza. Przy akcjach sponsorowanych często też firma sponsorująca oferuje uczestnikom spróbowanie swoich produktów (piwa, coca coli itd.).