Get Adobe Flash player

skuteczna reklama

Metody ewaluacji skuteczności reklamy

Bardzo ważnym etapem w strategii marketingowej przedsiębiorstwa jest etap ewaluacji skuteczności określonych reklam. Chodzi o sprawdzenie, czy dane reklamy były skuteczne i przyniosły efekty. Metody ewaluacji skuteczności określonych reklam to na przykład test rozpoznawania marki. Test taki określa odsetek osób, które twierdzą że po przeczytaniu magazynu (przykładowo Oliwia) są w stanie zidentyfikować markę po pokazaniu im reklamy widniejącej w tym magazynie pozbawionej nazwy produktu i producenta.  Ponadto kolejną formą ewaluacji jest test przypominania reklamy. Test ten określa odsetek osób, które są w stanie przypomnieć sobie reklamę określonego produktu zobaczoną w telewizji lub magazynie bez pomocy moderatora (jedyną wskazówką jest nazwa produktu lub producenta). Świadczy to o tym, że reklama jest oglądana i zwraca uwagę konsumenta, a nawet często, że konsument ją lubi. Trzeci test sprawdzający skuteczność reklamy to test opinii. Grupa respondentów w przypadku tego testu ocenia kilka koncepcji reklamy przedstawionych w celu wybrania najlepszej. Koncepcje reklamy są oceniane pod względem wzbudzonego zainteresowania, zrozumienia przekazu, wiarygodności. Są to testy które bazują na opinii konsumentów. Niestety skuteczność reklamy to coś więcej. Nie tylko to czy reklama się podoba czy nie- nie wystarczy aby potwierdzić skuteczność reklamy. Skuteczność powinna być określona przez przyrost sprzedaży danego produktu.