Get Adobe Flash player

rodzaje klientów

Jakie siły wpływają na zachowanie potencjalnego klienta? Rodzaje klientów

Możemy wyróżnić kilka rodzajów sił, które wpływają na postępowanie klientów. Siły osobiste są to na przykład przekonania, postawa, osobowość, styl życia, zajęcie i zawód, sytuacja ekonomiczna, faza w rozwoju osobowym i rodzinnym. Te cechy klientów mają wpływ na to jak konsument postąpi w sytuacji podejmowania decyzji o zakupie i wyborze produktu. Ponadto istnieje coś takiego jak siły grupowe. Są to grupy odniesienia, rodzina, klasa społeczna i subkultury. Natomiast klientów możemy podzielić także na różne kategorie. Są to na przykład pionierzy (klienci śmiali, klienci ryzykowni, klienci bogaci, introwertycy, niekonformiści), wcześni naśladowcy (czyli np. zintegrowani ze społecznością, liderzy w małym stopniu, wykształceni, bogaci, konformiści), wczesna większość ( których charakteryzuje przeciętne dochody, przeciętne wykształcenie, przeciętny status społeczny, konserwatywni), późna większość (czyli sceptycznie nastawieni, niskie dochody, gorzej wykształceni), maruderzy (czyli osoby o niskich dochodach, starsze osoby, gorzej wykształcone osoby, mocno przywiązane osoby do tradycji). Ponadto możemy wyróżnić liderów opinii, czyli osoby, które ze względu na swoje umiejętności, wiedzę lub osobowość mają wpływ na kształtowanie się postaw konsumentów i na podejmowanie przez nich decyzji o zakupie. Mogą charakteryzować się między innymi: wysokim statusem społecznym i materialnym, wysokim poziomem samooceny, aktywnością społeczną. Kolejna grupa to grupa odniesienia, czyli grupa społeczna, do której konsument należy lub pragnie (aspiruje) należeć. Stanowi ona dla konsumenta pewien model do naśladowania, wpływa na jego upodobania, preferencje, postawy i działania.