Get Adobe Flash player

produkt

Metody ewaluacji skuteczności reklamy

Bardzo ważnym etapem w strategii marketingowej przedsiębiorstwa jest etap ewaluacji skuteczności określonych reklam. Chodzi o sprawdzenie, czy dane reklamy były skuteczne i przyniosły efekty. Metody ewaluacji skuteczności określonych reklam to na przykład test rozpoznawania marki. Test taki określa odsetek osób, które twierdzą że po przeczytaniu magazynu (przykładowo Oliwia) są w stanie zidentyfikować markę po pokazaniu im reklamy widniejącej w tym magazynie pozbawionej nazwy produktu i producenta.  Ponadto kolejną formą ewaluacji jest test przypominania reklamy. Test ten określa odsetek osób, które są w stanie przypomnieć sobie reklamę określonego produktu zobaczoną w telewizji lub magazynie bez pomocy moderatora (jedyną wskazówką jest nazwa produktu lub producenta). Świadczy to o tym, że reklama jest oglądana i zwraca uwagę konsumenta, a nawet często, że konsument ją lubi. Trzeci test sprawdzający skuteczność reklamy to test opinii. Grupa respondentów w przypadku tego testu ocenia kilka koncepcji reklamy przedstawionych w celu wybrania najlepszej. Koncepcje reklamy są oceniane pod względem wzbudzonego zainteresowania, zrozumienia przekazu, wiarygodności. Są to testy które bazują na opinii konsumentów. Niestety skuteczność reklamy to coś więcej. Nie tylko to czy reklama się podoba czy nie- nie wystarczy aby potwierdzić skuteczność reklamy. Skuteczność powinna być określona przez przyrost sprzedaży danego produktu.

Funkcje produktu

Produkt spełnia zgodnie ze strategią marketingową określone funkcje. Po pierwsze spełnia funkcje techniczne, które odnoszą się do tych właściwości produktu, które określają cel i skuteczność stosowania produktu.  Można je podzielić na

a) funkcje podstawowe, które odnoszą się do tych właściwości produktu, których celem jest rozróżnienie kategorii produktu, np. podstawową funkcją proszku do prania jest usuwanie brudu z pranych rzeczy, a zegarka odmierzanie czasu; ponadto każdy produkt zaliczany do określonej kategorii wypełnia te same funkcje podstawowe; natomiast różne produkty mogą jednak wypełniać je w różnym stopniu – mówimy wówczas o różnej funkcjonalności i wydajności produktu.

b) funkcje pomocnicze, które są powiązane z podstawową funkcją produktu przykładowo dodatkową funkcją proszku do prania może być nadawanie miękkości pranym rzeczom; inne funkcje dodatkowe produktów to przykładowo funkcja estetyczna, ergonomiczna itd.

c) funkcje prawne natomiast odnoszą się do tych właściwości produktu, które przyczyniają się do spełniania wymagań prawnych stawianych produktowi, np. pasy bezpieczeństwa w samochodzie

d) funkcje ekonomiczne produktu natomiast odnoszą się do obniżenia kosztów zakupu i użytkowania produktu, np. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez pralkę, skrócenie czasu cyklu prania, zmniejszenie wysiłku przy prasowaniu, itd.

e) funkcje integracyjne, dotyczą wpływu zakupu produktu na integrowanie nabywcy z jego środowiskiem społecznym, przy uwzględnieniu mody, konwencji i aspiracji dotyczących statusu i/lub nakazów i zwyczajów społecznych