Get Adobe Flash player

nieuczciwa konkurencja

Kiedy reklama porównawcza nie jest sprzeczna z zasadami uczciwej konkurencji?

Pojęcie reklamy budzi dyskusje i dylematy, ponieważ ciężko określić czy jest ona zgodna z zasadami uczciwej konkurencji czy też nie. Ogólnie przyjęło się że reklama porównawcza nie jest sprzeczna z zasadami gdy spełnia pewne warunki. Przede wszystkim nie może wprowadzać w błąd. Powinna też w sposób rzetelny i dający się sprawdzić, na podstawie obiektywnych wartości i kryteriów porównywać produkty czy usługi (które spełniają takie same funkcje i zaspokajają te same potrzeby konsumentów). Inny warunek jest taki, że reklama taka nie przedstawia towaru i usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru i usługi, które są reklamowane. Nie wykorzystuje ponadto w nieuczciwy sposób renomy znaku konkurencyjnej firmy. Nie wyraża się źle o towarze z takich powodów jak nazwa marki, kraj pochodzenia itd. Reklama porównawcza nie powinna też powodować pomyłek na rynku, w rozróżnieniu pomiędzy reklamującym a jego konkurentem. Nie powinna tez powodować pomyłek pomiędzy towarami i usługami dwóch marek. Reklama porównawcza ma porównywać w obiektywny sposób dwa towary czy usługi, odnosząc się do cech tych towarów i usług, które są łatwe do zweryfikowania. Reklama ta nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, czy znaków towarowych, bądź też oznaczeń innego przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających dwa produkty czy usługi, a także okoliczności dotyczących konkurenta. Ma odnosić się konkretnie do cech towarów. Pamiętać należy, że porównywane mają być dwa produkty o tym samym przeznaczeniu. Nie można na przykład w reklamie porównywać suszarki jakiejś marki z nowoczesną lokówko-suszarką, która poza suszeniem, lokuje i prostuje włosy.

Nieuczciwa konkurencja w reklamie, przykłady

Można wyróżnić w reklamie produktów i usług czyny, uważane za przykłady nieuczciwej konkurencji. Przede wszystkim są to reklamy, które są sprzeczne z przepisami prawa. Przykład? Reklamowanie papierosów, co jest w naszym prawie zakazane. Ponadto reklamy sprzeczne z dobrymi obyczajami lub uchybiające godności człowieka. Inny przykład to reklamy, które odwołują się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci. Przykład to na przykład zastraszanie, że jeśli nie będzie się jadło jakiegoś produktu, to w kościach zrobią się dziury. Inny przykład nieuczciwej reklamy to taka, która wprowadza klienta w błąd i jest przez to w stanie wpłynąć na jego decyzję co do nabycia danego produktu czy usługi. Każde nierzetelne i nieprawdziwe informowanie konsumenta o produkcie, które jest reklamą danego produktu i doprowadziło do podjęcia przez niego decyzji o zakupie towaru czy usługi jest niezgodne z prawem. Czasami klienci sądzą się z firmami, że produkt nie spełniał oczekiwań i funkcji, które były podane w reklamie i wygrywają duże odszkodowania. Reklama ma uwzględniać wszystkie elementy produktu, przede wszystkim dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, terminu przydatności, możliwości zastosowania i tak dalej. Ponadto nieuczciwa konkurencja to też wypowiedź, która poprzez zachęcanie do kupna powoduje wrażenie neutralnej informacji. Jest to tak jakby kryptoreklama. Reklamy, które ingerują w sferę prywatności konsumentów, np. przez nagabywanie przez sprzedawców chodzących po domach, są uważane za nieuczciwy przykład reklamy.