Get Adobe Flash player

marketingowa strategia

Pojęcia związane z marketingową strategią firmy

Możemy wyróżnić kilka podstawowych pojęć, związanych z polityką reklamy przedsiębiorstwa. Jest to np. reklama. Jest to płatna i bezosobowa forma promocji. Dzięki możliwości częstego i wielokrotnego powtarzanych w reklamie informacji skierowanej do dużej populacji odbiorców a także wykorzystaniu środków masowego przekazu, jest instrumentem o silnym oddziaływaniu na potencjalnych klientów.  Reklama spełnia funkcje informacyjne, nakłaniające (zachęcające) do dokonania zakupu oraz przypominające. Inne pojęcie to środek reklamy, jest to nośnik reklamy, w ramach jednego środka masowego przekazu, np. różne stacje telewizyjne. Skuteczność reklamy jest to bardzo ważne pojęcie, jest to stopień osiągnięcia celu, jaki ma spełniać reklama. Mierzenie skuteczności najczęściej odbywa się za pomocą określenia przyrostu sprzedaży oferowanego produktu. Slogan natomiast jest to kolejne ważne pojęcie ważne dla strategii reklamowych. Slogan jest to zwrot, określenie, które jest często powtarzane. Dzieje się to zwłaszcza podczas kampanii promocyjnej. Slogan umożliwia identyfikację reklamy i produktu a także zwiększa łatwość zapamiętania nazwy produktu i marki. Slogan ma być zwięzły, prawdziwy, ma uwzględniać potrzeby i oczekiwania nabywców. Ma zwracać uwagę konsumentów na przedmiot reklamy. Ostatnie bardzo ważne pojęcie związane z reklamą to media reklamowe. Są to klasy nośników, za pomocą których reklama dociera do odbiorcy. Są to między innymi środki masowego przekazu. Ale także reklama outdoorowa, tranzytowa itd.