Get Adobe Flash player

marketing Anstoffa

Co to jest strategia marketingowa?

Jak podaje J. Altkorn, strategia marketingowa w odniesieniu do określonego przedsiębiorstwa czy firmy, oznacza zestaw krótko i długoterminowych zasad oraz wytycznych postępowania, które mają za zadanie wyznaczyć ramy dla rynkowych działań operacyjnych tego przedsiębiorstwa”. Są to zatem problemy i komplikacje na jakie mogą napotkać przedsiębiorstwa i małe firmy, oraz ogół wytycznych, które mają odegrać kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji mających na celu polepszenie sytuacji firmy. Muszą pozostawać w zgodzie z wcześniej ustalonym planem działania przedsiębiorstwa.  Aby stworzyć strategię marketingową należałoby najpierw określić jak firma będzie kształtować pola rynkowej aktywności przedsiębiorstwa. Istnieje coś takiego jak opcje marketingowe firmy. Bowiem przedsiębiorstwo ma do wyboru cztery opcje ujęte przez specjalistę z zakresu marketingu Anstoffa. Po pierwsze jest to strategia penetracji rynku ma na celu zwiększenie sprzedaży wcześniej już oferowanego produktu na dotychczasowym rynku (który nie zdobył zbytniej popularności). Druga opcja to strategia rozwoju rynku, która polega przede wszystkim na wejściu z dotychczas produkowanymi produktami na nowe, wcześniej nie obsługiwane segmenty rynku, na rejony na którym produkt jeszcze nie zaistniał. Na przykład na rynek innego kraju, regionu kraju. Natomiast strategia rozwoju produktu polega na obsłudze dotychczasowego rynku przez przedsiębiorstwo, które oferuje nowy lub nieco zmieniony produkt. Ostatnia strategia to strategia dywersyfikacji działalności, która polega na tym, że na rynek wchodzi firma z nowym produktem. Dywersyfikacja może przebiegać poziomo bądź pionowo.