Get Adobe Flash player

marketing

Co to jest pozycjonowanie?

Pozycjonowanie jest to szereg działań, których głównym celem jest skuteczne promowanie strony internetowej ze szczególnym uwzględnieniem jej wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych (najlepiej tych najbardziej popularnych). Jest to jedna z najnowocześniejszych form marketingu. Skupia się na wpływaniu na wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych. Obecnie jest to forma uznawana za najskuteczniejszą i najbardziej korzystną. Koszty w porównaniu do zysków są niewielkie. Jest to doskonała forma promocji w internecie. Trzeba zwrócić uwagę na to, że skuteczne pozycjonowanie pozwala na trwałe osiągnięcie wysokich pozycji dla interesujących słów kluczowych, które są związane z działalnością firmy, która w ten sposób się reklamuje. Wzrost popularności strony danej firmy sprawia, że coraz więcej osób na nią trafia, przez co firma ma coraz większą ilość klientów a więc i większe zyski. Co istotne- pozycjonowanie jest to usługa wielokrotnie tańsza niż zakup linków i banerów sponsorowanych a także artykułów sponsorowanych. Każdego dnia z wyszukiwarek korzystają miliony internautów, a ilość osób wchodzących na stronę dzięki wyszukiwarce internetowej znacząco przekracza 50%. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na zaletę, że ludzie, którzy znajdą w wynikach wyszukiwania odnośnik do strony naszej firmy- szukają rzeczy związanych z jej działalnością, co daje duże szanse na to, że osoba odwiedzająca stanie się klientem naszej firmy. Trzeba tu też zwrócić uwagę na to, jak więc ważne jest dobranie odpowiednich słów kluczowych.

Elementy marketingu bezpośredniego

Jedną z popularnych form promocji produktu jest promocja w domu u klienta. Jest to tak zwany marketing bezpośredni. Możemy wyróżnić dwie najistotniejsze cechy marketingu bezpośredniego, które jednocześnie zapewniają mu ogromne powodzenie wśród praktyków marketingu. Po pierwsze daleko posunięta selektywność oddziaływania przekazu, która sprawia, że sprzedawca trafia do konkretnej osoby, mogąc dopasować to co mówi, sposób w jaki mówi do swojego potencjalnego klienta. Ponadto druga cecha to możliwość bezpośredniego kontaktu z konsumentem, która nadaje relacji prawdziwości. Jakie są główne formy sprzedaży w marketingu bezpośrednim? Podstawową formą jest sprzedaż przez telefon oraz mailing. Ponadto jest jeszcze wysyłanie ofert usługi i produktów bezpośrednio do domu klienta, na adres uzyskany pewną drogą. Przykładowo coraz więcej biur podróży, banków oraz innych firm w Polsce wysyła swoje oferty bezpośrednio klientom, skuteczność tych działań pozostawia jednak firmom wiele do życzenia. Po pierwsze dzieje się tak z tego powodu, że stosowanie bezpośrednich form marketingu wymaga aktualnej bazy teleadresowej. Ponadto tekst oraz jego forma muszą być profesjonalnie przygotowane. W ofercie wysyłanej bezpośrednio do klienta, na domowy adres, nie ma miejsca na błędy stylistyczne czy też zdania wyjęte wprost z regulaminów wewnętrzny. Warto też wspomnieć o tym, że pojawił się ostatnio nowy zawód określany jako telemarketer. Jego funkcją jest prowadzenie profesjonalnych kontaktów telefonicznych. Różnie ten profesjonalizm wygląda, bowiem o pracę tego typu nie jest trudno. Aczkolwiek warto by było sobie zdać sprawę z tego, że na szkoleniach dla telemarketerów ćwiczone są tak zwane formuły otwarcia, które mówią o tym jak rozpocząć rozmowę, by utrzymać rozmówcę przy telefonie, dodatkowo inne techniki wpływu i doboru argumentów, które będą przynosić efekty.

Marketing i jego sens w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

Celem działania przedsiębiorstwa jest przede wszystkim sprzedawać swoje produkty i zarabiać na tym. Specjalista zajmujący się marketingiem w danym przedsiębiorstwie patrząc na organizację działalności i rynku, dostrzega, że zarabianie jest możliwe tylko wtedy, gdy firma właściwie rozpoznaje potrzeby klienta i stara się je zaspokoić. Zaspokojenie potrzeb konsumenta musi odbywać się szybciej i lepiej niż u konkurencji. Chodzi o to, aby przedsiębiorstwo dokładniej dopasowało się do potencjalnego klienta, i w zakresie samej oferty, jak również jej przedstawienia klientowi. Czyli w reklamie. Należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie czym jest marketing dla firmy, jakie on ma znaczenie dla funkcjonowania jego działalności na rynku? Marketing to mówiąc teoretycznie zbiór technik, które są wykorzystywane w celu zwiększenia zysków przedsiębiorstwa wykorzystując produkty, które kiepsko się sprzedają, bądź usługi na które jest niewielki popyt. Jednakże współcześnie marketing jest już realizowany na etapie tworzenia produktu, nie tylko wtedy gdy produkt zalega i firma nie ma pomysłu na to jak go sprzedać. Marketing dotyczy już planowania produktu, jego wyglądu, reklamy która będzie produkt promować i innych aspektów związanych z rozwijaniem sprzedaży przedsiębiorstwa. Najważniejsze w tworzeniu strategii marketingowej jest poznanie potrzeb klienta, od którego w końcu zależy sukces przedsiębiorstwa. Im lepiej zrozumie się osobę klienta, jego potrzeby, charakterystyczne zachowania- tym szybciej uzyska się duży zysk.

Co to jest strategia marketingowa?

Jak podaje J. Altkorn, strategia marketingowa w odniesieniu do określonego przedsiębiorstwa czy firmy, oznacza zestaw krótko i długoterminowych zasad oraz wytycznych postępowania, które mają za zadanie wyznaczyć ramy dla rynkowych działań operacyjnych tego przedsiębiorstwa”. Są to zatem problemy i komplikacje na jakie mogą napotkać przedsiębiorstwa i małe firmy, oraz ogół wytycznych, które mają odegrać kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji mających na celu polepszenie sytuacji firmy. Muszą pozostawać w zgodzie z wcześniej ustalonym planem działania przedsiębiorstwa.  Aby stworzyć strategię marketingową należałoby najpierw określić jak firma będzie kształtować pola rynkowej aktywności przedsiębiorstwa. Istnieje coś takiego jak opcje marketingowe firmy. Bowiem przedsiębiorstwo ma do wyboru cztery opcje ujęte przez specjalistę z zakresu marketingu Anstoffa. Po pierwsze jest to strategia penetracji rynku ma na celu zwiększenie sprzedaży wcześniej już oferowanego produktu na dotychczasowym rynku (który nie zdobył zbytniej popularności). Druga opcja to strategia rozwoju rynku, która polega przede wszystkim na wejściu z dotychczas produkowanymi produktami na nowe, wcześniej nie obsługiwane segmenty rynku, na rejony na którym produkt jeszcze nie zaistniał. Na przykład na rynek innego kraju, regionu kraju. Natomiast strategia rozwoju produktu polega na obsłudze dotychczasowego rynku przez przedsiębiorstwo, które oferuje nowy lub nieco zmieniony produkt. Ostatnia strategia to strategia dywersyfikacji działalności, która polega na tym, że na rynek wchodzi firma z nowym produktem. Dywersyfikacja może przebiegać poziomo bądź pionowo.

Jakich specjalistów zatrudniają agencje marketingowe?

Agencje marketingowe świadczą szeroki zakres usług, dlatego też zatrudniają ogromną ilość różnych specjalistów. Aby określić jakich specjalistów zatrudniają, należy pogrupować działania jakimi się zajmuje. Przede wszystkim firma marketingowa musi mieć podkład administracyjny-jak każda inna firma. Nie jest to ściśle związane z działaniami marketingowymi ale niezbędne. Chodzi o osoby takie jak na przykład księgowa, która zajmie się organizacją finansowych poczynań firmy a także zajmie się sprawami związanymi z zatrudnianiem osób. Ponadto sekretarka, osoba spotykająca się z klientami, osoba odpowiedzialna za rekrutację, no i przede wszystkim osoba panująca nad tym wszystkim-szef agencji reklamowej. Jeśli chodzi o płaszczyznę działań marketingowych, to zacznijmy od marketingu internetowego. Tutaj agencja reklamowa musi zatrudnić osobę programującą czyli programistę, grafika, kodera, osobę odpowiedzialną za serwer, która dba o dane firmy marketingowej. Jeśli chodzi o marketing telefoniczny, to ważne są nieraz osoby zajmujące się telemarketingiem, czyli obsługujące call center. Często agencje marketingowe nie zatrudniają na stałe telemarketerów, a to z tego względu, że akcje call centra niekoniecznie trwają cały czas, nie zawsze potrzebny jest więc telemarketer w firmie. Ponadto osoby zajmujące się tą artystyczną pracą, czyli wymyślające slogany, piszące teksty, projektujące ulotki. Duże agencje reklamowe zajmują się także czymś takim jak nagrywanie filmów video, tworzenie nagrań dźwiękowych (w celu skomponowania reklam do radia) itd. Często też agencja reklamowa dba o relacje pomiędzy pracownikami. Dlatego zatrudnia osobę, która organizuje różne spotkania grupowe, motywujące pracowników a także czuwa nad relacjami pomiędzy przełożonymi a pracownikami niższego szczebla.