Get Adobe Flash player

konsument

Jak podnieść zapotrzebowanie konsumentów na nasz produkt?

Przedsiębiorca często staje przed pewnym pytaniem. Mianowicie pytanie to dotyczy podnoszenia zapotrzebowania na produkt danej firmy. Jak zwiększyć zapotrzebowanie na dany produkt? Z pewnością poprzez reklamę. Po pierwsze musimy zapoznać i oswoić ze swoją marką potencjalnych klientów, obserwatorów rynku, konsumentów. Jak to zrobić? Po pierwsze przedstawić się na początku działalności.  Tutaj stworzenie strony internetowej, roznoszenie ulotek, jakieś szyldy, ewentualnie tablice informacyjne będą bardzo skuteczne. Można też zamieścić w lokalnej/krajowej prasie kilka ogłoszeń pod rząd. Ponadto skuteczną formą jest pozostawianie ogłoszeń na portalach, które specjalizują się w ogłoszeniach. W chwili gdy ktoś będzie wyszukiwał firmy w naszym pobliżu, która pełni takie usługi i oferuje takie produkty jak my- natrafi na nas. Kolejno w zależności od uzyskanej ilości klientów, od tego na jakie grono odbiorców chcemy wpływać- możemy wykorzystać reklamę internetową, radiową. Możemy pokusić się o billboardy, buttony na stronach internetowych. Kupić reklamy na innych portalach. Wykorzystać też można prasę krajową, popularne czasopisma. Aby zaplanować efektywną kampanię reklamową nieraz dobrze jest wynająć agencję reklamową, która pomoże zaplanować działania marketingowe firmy, przez co zwiększyć popyt środowiska na nasze produkty. Pamiętać należy też, że nieraz trzeba trochę zmodyfikować produkt czy usługę, którą świadczymy zgodnie z potrzebami środowiska. Na przykład zmiana opakowania, zwiększenie ilości smaków lodów, zmiana nazwy, zmiana ceny.

Wymagania dotyczące informowania konsumenta

Każdy kontrahent konsumenta, który pełni funkcję sprzedawcy rzeczy ruchomej, ewentualnie będący usługodawcą wykonującym na podstawie umowy o dzieło rzecz ruchomą (twórca tej rzeczy) ma obowiązek udzielić konsumentowi informacji na temat tego przedmiotu. Informacje te jednak muszę spełniać pewne wymogi.  Przede wszystkim muszą być jasne, zrozumiałe i pełne, a także nie mogą wprowadzać w błąd klienta. Co to znaczy? Konsument ma prawo wiedzieć z czego produkt jest złożony, jak został wykonany, jaka jest jego waga, pochodzenie. Ponadto informacje znajdujące się na przykład na etykiecie produktu nie mogą być nieprawdziwe. Nie powinny pomijać informacji. W przypadku podawania składu produktu, nie może producent pominąć jakichś składników albo napisać ich w sposób niezrozumiały, który fałszuje pewne przekonania. Nie może umieszczać na etykiecie informacji nieprawdziwych, podlega to pod paragraf karny. Poza tym informacje muszą być podane, nie można sprzedawać produktu bez informacji. Inną sprawą są produkty mięsne w masarniach, wędliny, które jednak w przypadku chęci klienta także powinny dawać informacje o produktach. W przypadku usługi, informacje te muszą dotyczyć całości transakcji, a więc warunków umowy która jest zawarta, a w szczególności jakości towaru, rzeczy ruchomej, która jest przedmiotem umowy czy dzieła. Podane informacje w umowie czy na etykiecie produktu, mają umożliwiać konsumentowi podjęcie decyzji o zawarciu umowy, czy o kupnie tego przedmiotu. Produkty sprzedawane w Polsce, powinny być podane w języku polskim, ewentualnie w zrozumiałej formie graficznej.

Po co działania marketingowe w firmie?

Działania marketingowe są podstawą do poprawnego funkcjonowania większych firm i przedsiębiorstw. W przypadku gdy działalność jest mała, nie świadczy wielu usług- reklamą może zająć się jedna osoba, właściciel interesu. Jednakże gdy firma ma wiele zobowiązań a właściciel wiele rzeczy na głowie, ponadto zatrudnia wiele osób, chce nawiązywać większe kontrakty, albo produkuje produkty, które mają dotrzeć do wielu odbiorców – strategia marketingowa ma ogromne znaczenie, jest wręcz niezbędna. Co ma na celu taka strategia marketingowa? Strategia marketingowa ma mieć swój początek już na etapie tworzenia produktów. Nie wystarczy rozpocząć działań reklamowych w chwili gdy już mamy magazyny pełne produktów. Należy zacząć działać już w etapie tworzenia. Zacznijmy od tego, że należy wykonać badanie rynku, które ukaże nam jak duże zapotrzebowanie ma rynek na produkt którego produkcją chcemy się zająć. Dzięki temu nie popełnimy błędu i nie wyprodukujemy tego, na co za żadne skarby nie będzie popytu. Kolejno należy działać na etapie tworzenia opakowań, etykiet, na etapie projektowania wyglądu produktów. Produkt musi bowiem odpowiadać upodobaniom konsumentów, oni muszą chcieć mieć taki produkt. Szczególnie ma to swoje znaczenie w branży odzieżowej i obuwniczej. Ubrania nie mogą być staromodne i niemodne. Muszą być takie jakich konsumenci oczekują. Po wyprodukowaniu przedmiotu produkcji, następuje etap związany z reklamowanie, dystrybucją i sprzedażą. Tutaj marketingowe działania mają sens z tego względu, że sam produkt nie wystarczy, trzeba zachęcić społeczeństwo aby go kupiło.

Koncepcje postępowania marketingowego przedsiębiorstwa

Możemy wyróżnić kilka rodzajów postępowania przedsiębiorstwa. Działanie niezróżnicowane jest to koncepcja postępowania przedsiębiorstwa na rynku, polegająca na jego oddziaływaniu na rynek jako całość i traktowaniu wszystkich nabywców jednakowo (w stosunku do wszystkich nabywców opracowuje się uniwersalną koncepcję marketingu – mix). Koncepcja ta swoje główne zastosowanie znajduje w przypadku produktów standardowych i mało podatnych na zróżnicowanie. Kolejny rodzaj działania to działanie zróżnicowane, czyli koncepcja postępowania przedsiębiorstwa na rynku, polegająca na skoncentrowaniu aktywności firmy w większości segmentów rynku przy opracowywaniu różnych ofert dla każdego z nich. Podejmowane przez przedsiębiorstwa działania nie odnoszą się do rynku jako całości, lecz do celowo wyodrębnionych segmentów. Koncepcja ta znajduje głównie zastosowanie przy sprzedaży produktów, w stosunku do których potrzeby i preferencje konsumentów mogą być znacznie zróżnicowane.  Natomiast działanie skoncentrowane to koncepcja postępowania przedsiębiorstwa na rynku będąca wariantem działania zróżnicowanego. Polega na skoncentrowaniu aktywności firmy w jednym lub najwyżej kilku wybranych segmentach rynku i dostosowaniu marketingu. Działanie zindywidualizowane jest to natomiast koncepcja postępowania przedsiębiorstwa na rynku spotykana na rynku dóbr zaopatrzeniowych i daleko luksusowych. Polega na dostosowywaniu działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo d potrzeb i oczekiwań pojedynczego klienta bądź konsumenta.