Get Adobe Flash player

cechy reklamy

Cechy reklamy przedsiębiorstwa

Reklama jest swoistą dźwignią handlu. Reklama sprawia, że produkt i marka stają się znane, chętnie są nabywane. Pomaga firmie czy przedsiębiorstwu w zarabianiu.  Przekonuje klienta o tym, że ten właśnie produkt a nie inny jest mu potrzebny. Biorąc pod uwagę fakt, że reklama jest płatną formą przedstawiania usługi, produktu- która emitowana jest za pomocą środków masowego przekazu, od razu nasuwa się myśl, że nie jest ona obiektywnym źródłem wiedzy a próbą wywarcia wrażenia i zachęty do konkretnego produktu. Produkt jest w niej przedstawiony w najlepszym świetle bez względu na jego wady. Ze względu na dużą różnorodność form reklamy, środków przez które jest emitowana, trudno nieraz odróżnić reklamę od innych środków promocji. Można jednak wyróżnić kilka specyficznych cech reklamy, które nakreślają jej charakter. Są to między innymi:

a) możliwość masowej prezentacji danej oferty (produktu, usługi), czyli docieranie z informacją, wiedzą o przedmiocie reklamy do klienta poprzez środki masowego przekazu takie jak np. telewizja, internet, prasa, radio

b) penetracja rynku, która umożliwia dotarcie do dużych ilości odbiorców, którzy są potencjalnymi klientami

c) charakteryzowanie się zwiększona wyrazistością przekazu w prezentacji produktu czy usługi (posługiwanie się metodami zwiększenia siły perswazji, psychomanipulacja, zachęcanie i próba wywarcia wrażenia, zmiany przekonań odbiorcy)

d) reklamy cechuje też bezosobowość, nie ma w jej przypadku bezpośredniego kontaktu nadawcy z odbiorcą komunikatu, czyli z producentem i klientem